Verandadører

Opplever du at verandadøra er vanskelig å lukke/åpne? Slik løser du selv problemet.
Døra er utstyrt med to "skinner"; en "skinne" på toppen av døra og en inne i dørbladet. Begge må smøres en gang pr. år for at døra ikke skal bli "treg" å åpne/lukke.

For å få smurt "skinnen" inne i dørbladet må de tre hakene som kommer frem når døra låses i åpen stilling påføres olje. For å få fordelt smurningen må døra åpnes/lukkes gjentatte gang.

Selve låskassen kan også åpnes og gis et strøk med smurning.


Romolslia BL

Copyright © 2020 · All rettigheter reservert · romolsliabl.no · utviklet av webstyler as