Placeholder image

Informasjon fra hovedstyret

Her legges tidvis ut informasjonHovedstyret forvalter borettslagets verdier etter bestemmelsene i Borettslagsloven, etter de vedtekter som til enhver tid gjelder for borettslaget, samt de retningslinjer og beslutninger som borettslagets generalforsamling fatter vedtak om. Hovedstyret ivaretar det økonomiske og juridiske ansvaret på vegne av borettslaget.

Hovedstyrets ansvar og oppgaver er bl.a.:
- arbeidsgiveransvar for borettslagets ansatte
- ansvar for internkontroll på bygningsmasse og lekeutstyr
- ansvarlig for å ivareta bygningsmassen samt planlegge og iverksette tiltak for å bevare denne
- ansvar for indre og ytre klima

Hovedstyret består av leder valgt av generalforsamlingen, som sammen med lederne i de enkelte enhetslag samlet danner hovedstyret i Borettslaget.

Styrets medlemmer:
Styrets leder: Øivind Juul Schjetne
Nestleder: Ottar Olsbø (lag 81)
Styremedlemmer: 
Marianne Sandmark (lag 82)
Nina Wiggen (lag 83)
Kjetil Våg (lag 84)
Richard Øian (lag 85)
Alija Pracic ( lag 86)

Bruk av denne nettsiden

Under hovedstyrets side vil det legges ut informasjon om aktiviter i Borettslaget som defineres under hovedstyrets ansvar. Dette være seg relevant informasjon, retningslinjer som beboerne må etterleve, rutiner som er innført og som vil bli innført, osv. Det er derfor viktig at dere søker informasjon gjennom å se innom hjemmesiden av og til. Styret vil allikevel vurdere behovet for skriftlig infomasjon lagt ut i postkassene ut fra sakenes innhold.


Romolslia BL

Copyright © 2020 · All rettigheter reservert · romolsliabl.no · utviklet av webstyler as