Behandling av søppel i borettslaget

1. Søppelhenger
2. Søppelcontainere i enhetslagene
3. Ansvar for eget avfall
1. Det innføres nye rutiner for den store søppelhengeren. Etter påske vil denne utplasseres i enhetslagene kun på dagtid. Etter arbeidstid vil denne stå parkert ved driftsbygningen. Det vil komme overvåkning av denne når dette er godkjent.
Det er dessverre fortsatt slik at utenforstående kaster søppel i hengeren, gjerne på tider av døgnet da de kan stå uforstyrret. Dette påfører borettslaget kostnader vil ikke skal ha, spesielt når det også kastes søppel som påfører oss ekstra kostnader ut over hva vi betaler pr. tonn avfall. Vi mottar en ekstra faktura fra Retura hvis det kastes materialer som ikke er godkjent for levering. Dette være seg impregnert trevirke, gipsplater, dekk og felger. Nå påløper det også ekstra kostnad hvis søppel kastes i svarte plastsekker. All søppel i sekk skal være i gjennomsiktige plastsekker.

2. Renholdsverket har en selvstendig rett til å øke volumet på søppelbeholderne som er utplassert rundt om i enhetslagene, hvis det over litt tid viser seg at behovet for økt volum krever en større beholder. For å unngå at dette skjer, så bør alle tilstrebe å ta noen små grep for å få ned volumet.
Restavfall: Her er det nok ikke mye å hente på volum. Det man kan være bevisst på, er hva som kastes i restavfallet.
Papp/papir: Her er det mye å gå på hva gjelder volum. All pappembalasje skal komprimeres mest mulig, og gjerne rives i stykker/skjæres opp, slik at det kreves minst mulig plass i beholderen. Å kaste esker uten at disse er komprimert, utgjør en stor forskjell.
Plast: Plasten skal ikke kastes i poser. Posene skal tømmes ut i beholderen. På denne måten kan mengden komprimeres ned til et minimum. Det ligger mye luft i en gjenknytt plastpose.
ET LITE TIPS: Ta gjerne med plastposen inn igjen og benytt den flere ganger.

3. Det vil i det videre ikke bli utplassert henger  rundt om i enhetslagene (jfr. pkt. 1) over lengre tid for å fjerne avfall, f.eks etter opppussing. Vi har et selvstendig ansvar for å bli kvitt avfall som oppstår etter oppussing o.a. arbeid vi utfører på egen bopel. Henger kan imidlertid fortsatt avtales plassert ut på dagtid. Styret vil etter hvert vurdere tilbudet og behovet.
Når dere har EE-avfall (småelektriske artikler, batteri PS. ikke bilbatteri, lyspærer, etc.) og farlig avfall (maling, lim og lakk, spraybokser etc.), så kan dette leveres i lukket kontainer nedenfor butikken. (Kode: *222333*) Metall og glass kan kastes i egen kontainer samme sted.
Når det gjelder kjøp av større hvitevarer, som vaskemaskin, oppvaskmaskin, komfyr etc., så avtal med de som bringer ut dette, at de tar den gml. i retur. Alt. leverer dere den gml. selv på godkjent leveringssted (gratis). Dette er gjerne i forbindelse med den butikk dere kjøper nytt på. IKKE GJENSETT DETTE I KJELLERROM ELLER GANGRomolslia BL

Copyright © 2020 · All rettigheter reservert · romolsliabl.no · utviklet av webstyler as