Referat fra årsmøte i Storflata

Her legges referat fra årsmøter i Storflata enhetslagPROTOKOLL FRA Årsmøte 20.8.2020 kl 18.00 
Leder Ottar Olsbø,  Sekretær Hege Lien Koren, Styremedlem Susanne Gulbrandsen, Styremedlem Curraj Burbuqe.
Antall oppmøtte 8 og 6 fullmakter. 
Innkalling er godkjent av årsmøtet 
1. Konstituering
Ottar Olsbø valgt som ordstyrer. Hege Lien Koren referent. Egil Leonhardsen og Hans Claussen signerer referat 
2. Årsberetning 
Årsberetning er distribuert til alle andelseiere og gjennomgått på møtet 
3. Regnskap/budsjett 
Både budsjett og regnskap er gjennomgått på årsmøtet 
4. Saker
Styret ønsker forbud mot mating av fugler i borettslaget. Bakgrunnen er tilgrising av biler og naboers uteområde. Årsmøtet er enstemmig i forbud mot mating og saken oversendes generalforsamling. 
5. Valg 
Valg av leder: Ottar Olsbø, 14 stemmer derav 6 fullmakter Valg av styremedlemmer: Burbuqe Curraj og Roger Trondstadhagen. Hans Claussen er varamedlem. Styreleder og styremedlemmer er valgt for 2 år. 
Eventueltsaker: Ønsker merking av parkeringsplassene utenfor Storflata. Styret ser på kostnader ved merking. Hengere på parkeringsplassen ønskes fjernet da det er utfordring med å finne parkeringsplass. Skiltet ved lastebilplass er borte etter endringene ved bussholdeplass. Ønskes tilbake.


Romolslia BL

Copyright © 2021 · All rettigheter reservert · romolsliabl.no · utviklet av webstyler as